Cultuur & Onderwijs Winterswijk

Het cultuurprogramma komt voort uit een mooie nieuwe samenwerking, waarbij gemeente, basisscholen, cultuuraanbieders en cultuurpunt Boogie Woogie cultuurcentrum de handen ineen hebben geslagen. Samen zijn we gekomen tot afspraken die zijn vastgelegd in het Convenant Cultuur & Onderwijs Winterswijk, met de basisboodschap: We zijn samen verantwoordelijk voor de culturele ontwikkeling van ieder Winterswijks kind.   

Het cultuurprogramma wordt aangeboden in de vorm van een cultuurmenu, waarvan scholen de inhoud medebepalen. Scholen stellen hun eigen menu samen binnen een afgestemd kader met randvoorwaardes met daarbinnen ruimte voor maatwerk en eigenaarschap voor zowel de scholen als de cultuuraanbieders.

Uitgangspunt van het cultuurmenu:

 • Scholen stellen hun eigen menu samen, passend bij visie en ambities.
 • Zoveel mogelijk gebruik maken van lokale aanbieders.
 • Er wordt aan doorgaande leerlijnen gewerkt zowel binnen het curriculum van de school als in de verbinding met buitenschoolse activiteiten.
 • Elk kind heeft in zijn of haar basisschoolperiode in de gemeente Winterswijk:
  • 4 keer kunstaanbod bezocht op een podium: regionaal kunstaanbod op Winterswijkse podia en minstens 1 keer landelijk kunstaanbod op een groot podium of andere locatie.
  • Kunst- en cultuuraanbod bezocht in lokale musea.
  • Kennis gemaakt met alle zeven disciplines, zowel actief als receptief: beeldend, cultureel erfgoed, dans, literatuur, muziek, multimedia en theater.
  • Kennisgemaakt met cultureel erfgoed in de omgeving.

Hoe werkt het?

Voor basisscholen:

Een keuze gemaakt uit het aanbod? Wanneer deze wordt aangevraagd, komt de aanvraag terecht bij de projectleider Cultuur & Onderwijs. Zij zal contact opnemen met school en cultuuraanbieder om te komen tot een samenwerking.

Staat de gewenste keuze er niet bij? Neem ook dan vooral contact op. Veel cultuuraanbieders staan open voor de vraag van scholen en werken graag vraaggericht, of vanuit co-creatie.

Voor cultuuraanbieders:

Zou je graag willen meewerken aan de intensivering van cultuureducatie op de basisschool, en/ of heb je aanbod dat je graag zou aanbieden binnen dit cultuurmenu? Laat het weten, dan kunnen we kennismaken en wellicht komen tot een mooie samenwerking. Neem contact op

Samenwerkingspartners

Naar het aanbod

Nieuws

Keuze uit één van de zes modules!
Lesmodule 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

30 september 2021: Feestelijke ondertekening Convenant Cultuur & Onderwijs Winterswijk