Emigreren naar Amerika (19e eeuw)

Prijs op aanvraag

Aanbieder: Stichting historische kring Kotten
Categorie:
Periode: 22 november 2021 eenmalig, daarna vanaf april 2022
Duur: 60 minuten
Locatie: 22 november in Kotten, vanaf april bij de Wereld van Wenters.
Contactpersoon: Secr. Dhr. Joh. Toebes
Bijzonderheden: Geen kosten Begeleiding van school aanwezig. Meer info is o.a. te vinden op Facebook Winterswijk emigrantpage. Verder zijn er de nodige bronnen bij googelen met de woorden: Winterswijk emigratie, Clymer, Achterhoek Ancestors (site waar vele emigranten staan vermeld – leuk om te zoeken voor kinderen), op eigen familienaam googelen levert ook verrassende zaken op. Oud-Winterswijk onder link emigratie.

Beschrijving

Voorafgaand aan het bezoek is er een les te geven (daarvoor is een lesbrief digitaal beschikbaar), op te vragen bij de contactpersoon. De bezoeker van de tentoonstelling kan diverse routes volgen afhankelijk van welke rol de leerling krijgt toebedeeld (achterblijver of emigrant). Onderweg moet de leerling diverse opdrachten maken om gerichter naar de tentoonstelling te kijken.

Doelen:

Emigratie is van alle tijden en de leerling kan dit uitleggen.

De leerling kan het emigratiefenomeen uitleggen en vergelijken met de actualiteit.

De leerling kan een aantal redenen van emigratie benoemen zoals dat in de negentiende eeuw verliep.

De leerling kan globaal vertellen hoe het de achterblijvers verging.

De leerling kan uitleggen wat een emigrant moest meenemen, hoe de reis verliep, hoe ze een bestemming kozen en waarom.