Leren van de oorlog

Prijs op aanvraag

Het geschiedenisproject ‘Leren van de oorlog’ combineert kennis van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met kennis over de grote godsdiensten en de actuele ontwikkelingen in onze maatschappij.

Aanbieder: Werkgroep 'Leren van de oorlog'
Categorie:
Periode: maanden september t/m november en maart t/m april
Duur: het totale project kan 6 weken in beslag nemen
Locatie: op diverse locaties en op school
Contactpersoon: Henk Vis
Bijzonderheden: Het geschiedenisproject ‘Leren van de oorlog’ combineert kennis van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met kennis over de grote godsdiensten en de actuele ontwikkelingen in onze maatschappij. Bij het project kunnen uitstekend andere (vak-)docenten worden ingeschakeld – in het Primair Onderwijs o.a. de leerkracht godsdienst.

Beschrijving

Het project ‘Leren van de oorlog’ omvat diverse onderdelen:

  • Het speciaal voor het project geschreven boek ‘Leren van de oorlog in Winterswijk’. Dit boek is het uitgangspunt voor het werken met het project. Van het boek zijn eenmalig 36 exemplaren gratis door de Werkgroep per school verstrekt.
  • De voor het project ontwikkelde leskisten met daarin een veelheid aan materialen op leerlingniveau (zie website werkgroeplvdo.com)
  • Gastlessen op school
  • Gastlessen en excursies op 3 locaties: NS-station Winterswijk, Mevr. Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk, Synagoge van jet Joods-Israëlitisch Kerkgenootschap Winterswijk aan de Spoorstraat.

Drie weken voor de gastles wordt een leskist op school bezorgd. De leerkracht behandelt met zijn groep in elk geval hoofdstuk 1 uit het boek ‘Leren van de oorlog in Winterswijk’ en gaat aan de slag met de in de leskist geleverde materialen (boeken en films) e.e.a. volgens de suggesties die in de handleiding bij de kist gedaan worden.

Na drie weken vindt, desgewenst, een gastles op school plaats, waarin een zeer persoonlijk verhaal van de ervaringen van een Winterswijkse Joodse familie in de Tweede Wereldoorlog centraal staat.

Na de gastles is er een excursiemiddag waarbij de leerlingen en hun begeleiders/leerkrachten een bezoek brengen aan de gedenktekens en de monumenten en de synagoge. Tijdens de excursiemiddag wordt uitleg gegeven bij de monumenten en over het jodendom.

Na de excursiemiddag kan de leskist, in het algemeen, nog twee weken op school worden gebruikt.

Aan enkele deelnemende scholen wordt gevraagd om mee te werken aan de jaarlijkse 4-mei herdenkingen. Organisatie en leiding van die herdenkingen zijn in handen van de Werkgroep.

De Werkgroep organiseert elke twee jaar een voorbereidende voorlichtingsmiddag voor de docenten van de deelnemende scholen. Bezoek aan die voorbereidende middag wordt zeer op prijs gesteld en aangeraden!